Τύποι προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας αυτών από την DIS

Η D.I.S. – Dynamic Integrated Solutions Α.Ε. (DIS) συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περίπτωση που εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε και τα επεξεργάζεται για διαφημιστικούς σκοπούς, όπως είναι η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας όπως το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Νομιμοποιητικές βάσεις για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η συναίνεση σας: μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την DIS στο dpo@dis.com.gr
 • Eκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση
 • Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή επιβολής του νόμου.

Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η DIS χρησιμοποιεί το Google Analytics. Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics.

Γνωστοποίηση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα.
Αυτό συμπεριλαμβάνει:

 • Τους παρόχους υπηρεσιών μας: Η DIS συνεργάζεται με φημισμένους συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών ή με  οργανισμούς  που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας. Η DIS διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε αυτούς μόνο όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα  επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας. Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
 • Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: H DIS ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου  απαιτείται  ή είναι συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία , τις  δικαστικές αποφάσεις ή τις , κανόνες ή εντολές δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
 • Έλεγχοι : γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να  απαιτούνται για ελέγχους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και  την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

Οι εκτελώντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους μας. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν επιλεγεί προσεκτικά και όλα αυτά συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

 • Microsoft
 • Google
 • Mailchimp

Παραβιάσεις δεδομένων

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας

Θα διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι λογικά αναγκαίο για τους διάφορους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή για συμμόρφωση με άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την υποχρεωτική διατήρηση ορισμένων τύπων πληροφοριών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της DIS στο dpo@dis.com.gr.