Τα ηλεκτρονικά βιβλία γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData (my Digital Accounting and Tax Application) της ΑΑΔΕ. Η νέα αυτή πραγματικότητα προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ελληνική οικονομία, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις και μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος που απαιτείται για τη φορολογική διαχείρισή τους.

Στην DIS, έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει την ολοκληρωμένη διασύνδεση όλων των ERP λύσεών μας, on-premise αλλά και cloud, με την πλατφόρμα myData, χαρίζοντας στους πελάτες μας την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής τους από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του νέου συστήματος.

Τι προσφέρουμε;

  • Πλήρη διασύνδεση με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των απαιτούμενων φορολογικών δεδομένων

  • Αυτόματος χαρακτηρισμός παραστατικών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ

  • Ανάλυση ΦΠΑ ανά παραστατικό

  • Ομαδοποίηση γραμμών παραστατικού ανά χαρακτηρισμό

  • Άμεση συμφωνία με τα παραστατικά των προμηθευτών

  • Άμεση διαβίβαση λοιπών εξόδων (αποσβέσεις, μισθοδοσία, κλπ)

  • Ομαλή μετάβαση στις νέες διαδικασίες αλλά και σε πιθανές μελλοντικές απαιτούμενες αλλαγές

Μαθετε περισσοτερα

Ποιους αφορούν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Όλες τις επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

  • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων
  • Γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
  • Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους

Πότε ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας myData;