Οι εξελίξεις με την πανδημική εξάπλωση του κορωνοϊού μας επιβάλλουν να δράσουμε υπεύθυνα, προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και άμεσα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του.

Η DIS λειτουργώντας με υπευθυνότητα έχει εφαρμόσει προληπτικά μέτρα, που στοχεύουν στην προστασία της υγείας των εργαζομένων της και την ομαλή ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της.

Αξιοποιώντας τις cloud υποδομές μας και τις σύγχρονες τεχνολογίες έχουμε ενεργοποιήσει σε μεγάλη έκταση την τηλεργασία για το προσωπικό μας. Επαγγελματικά ταξίδια και παρουσία σε events θα πραγματοποιηθούν μόνο αν υπάρχει υψηλή αναγκαιότητα και εφόσον γίνουν θα ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας που έχει ορίσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Τα γραφεία απολυμαίνονται καθημερινά και υπάρχει αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Ως ένα επιπλέον μέτρο πρόληψης, αποφασίσαμε να αποφεύγουμε τις συναντήσεις άνω των 4 ατόμων και οι περισσότερες υπηρεσίες να παραδίδονται εξ αποστάσεως.