Το σημαντικότερο κεφάλαιο στη DIS το αποτελούν οι ίδιοι οι άνθρωποί μας. Είναι η παράμετρος που κάνει τη διαφορά σε έναν οργανισμό ανάπτυξης software και καινοτόμων λύσεων. Συνεργαζόμαστε με μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους συμβούλους και τεχνικούς στην ελληνική αγορά τεχνολογίας και επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση και την πιστοποίησή τους.

Θα θέλετε να γίνετε μέλος της οικογένειας της DIS; Πάντα ψάχνουμε για δημιουργικός ανθρώπους με ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες, διάθεση για εξέλιξη και πελατοκεντρική φιλοσοφία! Η εταιρία μας εδράζεται στο Μαρούσι και προσφέρει μεταξύ άλλων:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και άλλων παροχών

 • Ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

 • Συνεχή εξέλιξη και επιμόρφωση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες

Χρήσιμα links

Εταιρία
Οι τεχνολογίες μας
Οικονομικά στοιχεία
Τα γραφεία μας
Φόρμα επικοινωνίας
Πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με τον κωδικό της θέσης στη διέυθυνση hr@dis.com.gr.

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις εργασίας:

Information technology consultant (ITC2)

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • 3 ή περισσότερα έτη εμπειρίας στην υλοποίηση έργων λογισμικού

 • Ευχέρεια στην καταγραφή λειτουργικών προδιαγραφών και το σχεδιασμό blueprints

 • Εξοικείωση με τις μεθοδολογίες υλοποίησης και διαχείρισης έργων

 • Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Εμπειρία στους κλάδους Οικονομικών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Παραγωγής, Λιανικής ή CRM

 • Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων, τη γλώσσα SQL και εργαλεία Business Intelligence

Προφίλ υποψηφίου

 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία

 • Λήψη πρωτοβουλιών και αποτελεσματικότητα

Software engineer (SWE2)

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Γνώση αρχών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Object oriented programming)

 • Ευχέρεια στη χρήση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού όπως η C# και η Java

 • Εξοικείωση με service oriented αρχιτεκτονικές

 • Εξοικείωση με μεθοδολογίες Κύκλου Ζωής Εφαρμογών (Application Life-cycle Management)

 • Αναλυτική σκέψη και άριστες ικανότητες τεκμηρίωσης

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Εμπειρία στην ανάπτυξη front-end με εργαλεία όπως η  HTML5, CSS, Javascript και / ή XAML

 • Εμπειρία στην ανάπτυξη back-end, επιχειρηματικών εφαρμογών λογισμικού

 • Εξοικείωση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDBMS) όπως ο Microsoft SQL Server, η Oracle και η PostgreSQL.

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στους κλάδους Software Engineering ή Computer Science

 • Πιστοποιήσεις  σε τεχνολογίες της Microsoft θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα