Το σημαντικότερο κεφάλαιο στη DIS το αποτελούν οι ίδιοι οι άνθρωποί μας. Είναι η παράμετρος που κάνει τη διαφορά σε έναν οργανισμό ανάπτυξης software και καινοτόμων λύσεων. Συνεργαζόμαστε με μερικούς από τους πιο άρτια καταρτισμένους συμβούλους και τεχνικούς στην ελληνική αγορά τεχνολογίας και επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση και την πιστοποίησή τους.

Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμες οι παρακάτω θέσεις εργασίας. Παρακαλούμε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διέυθυνση hr@dis.com.gr.

Software Engineer (full-stack)

Candidate Profile

We are looking for well-trained professionals who understand the need to invest in continuous education and certifications in new technologies and always operate with a customer-oriented mindset.

Responsibilities

 • Work alongside our consultants and architects to create high quality solutions
 • Adopt and evolve the team’s DevOps processes across the development lifecycle, including source code management, quality standards, test methodology and build processes
 • Work in Agile or Waterfall approach, depending on the business requirements

 • Create and update technical documentation during the development process

 • Continuous learning, training and being certified on Microsoft technologies

Required Skills & Knowledge

 • Higher education degree (Software Engineering or Computer Science is preferred)
 • Strong understanding of object-oriented concepts and languages such as C# or Java.
 • Understanding of multi-tier and cloud application architectures
 • Familiarity with application lifecycle management methodologies

 • Good analytical and documentation skills

Desirable Skills & Knowledge

 • Experience in developing line of business applications
 • Experience in technologies such as with .Net, C#, XAML, Java, HTML5/CSS3 or Javascript
 • Familiarity with the Azure DevOps (former VSTS) development services
 • Certifications on Microsoft technologies

Senior Software Engineer (full-stack)

Candidate Profile

We are looking for highly motivated individuals who are both technology enthusiasts and real-life problem solvers. Being a full-stack developer for DIS, you are expected to participate in the design, creation, support and evolution of high-quality business software solutions.

Furthermore, you will be expected to:

 • Fit into the team’s DevOps, across the whole product development lifecycle. Ηonor the quality standards, maintain and improve unit/integration tests and documentation.

 • Collaborate with your fellow developers, consultants, and architects, and our customers’ stakeholders. Be technically savvy but always keep a customer-oriented mindset.

 • Evolve, educate and challenge yourself.

Required Skills & Knowledge

 • Higher education degree, preferably in the software development or computer science field.

 • Be fluent in an object-oriented programming language (such as C#, Java, etc)

 • Be familiar with contemporary application architectures (such as multi-tiered, distributed, mobile and cloud solutions)

 • Possess good analytical and communication skills

Desirable Skills & Knowledge

 • At least 5 years of experience in developing line-of-business applications.

 • Experience in technologies such as .Net, HTML5/CSS3 and / or JavaScript

 • Experience with relational database systems (such as Microsoft SQL Server, Oracle and/or PostgreSQL)

 • Be familiar with the Microsoft Azure Computing platform and services.

 • Be certified in any of the above

ERP Functional Consultant

Candidate Profile

We are looking for well-trained professionals who understand the need to invest in continuous education and certifications in new technologies and always operate with a customer-oriented mindset.

Responsibilities

 • Show expertise in any or several of the following functional areas (Finance, Procurement, Sales, Inventory, Manufacturing, Planning & Retail)
 • Implementing Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations projects end-to-end: design, configuration, testing, training, migration, post go-live support & reporting

 • Work with onsite engagement team & client’s team to gather requirements, determine expectations & finalize deliverables
 • Ensure quality project delivery of deliverables produced and demonstrate experience in system and functional testing
 • Continuous learning, training and being certified on Microsoft technologies

Required Skills & Knowledge

 • 5+ years of experience in implementing ERP software solutions

 • Capturing functional requirements & compiling blueprints
 • Familiarity with Project Management methodologies
 • Ability to perform under minimal supervision in changing environments
 • Higher education degree, master’s preferred

Desirable Skills & Knowledge

 • Domain knowledge in CRM, SFA, HR, Retail
 • Familiarity with MS SQL Server & Business Intelligence tools

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment

 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction

 • Professional presentation skills
 • Self-motivated and target driven

 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset

 • Fluent in English

CRM Functional Consultant

Candidate Profile

We are looking for well-trained professionals who understand the need to invest in continuous education and certifications in new technologies and always operate with a customer-oriented mindset.

Responsibilities

 • Show expertise in any or several of the following functional areas (CRM, SFA and Marketing)
 • Implementing Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement projects end-to- end: design, configuration, testing, training, migration, post go-live support & reporting

 • Work with onsite engagement team & client’s team to gather requirements, determine expectations & finalize deliverables
 • Ensure quality project delivery of deliverables produced and demonstrate experience in system and functional testing
 • Continuous learning, training and being certified on Microsoft technologies

Required Skills & Knowledge

 • 3+ years of experience in implementing CRM software solutions

 • Capturing functional requirements & compiling blueprints

 • Familiarity with Project Management methodologies
 • Ability to perform under minimal supervision in changing environments
 • Higher education degree, master’s preferred

Desirable Skills & Knowledge

 • Domain knowledge in Finance/Supply Chain/Manufacturing/Retail
 • Familiarity with MS SQL Server & Business Intelligence tools

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment
 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction

 • Professional presentation skills

 • Self-motivated and target driven

 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset

 • Fluent in English

HR Functional Consultant

Candidate Profile

We are looking for well-trained professionals who understand the need to invest in continuous education and certifications in new technologies and always operate with a customer-oriented mindset.

Responsibilities

 • Show expertise in any or several of the following functional areas (Core HR, Attract, OnBoard, Time & Attendance, Organizational Management, Compensation & Benefits, Leave & Absence, Goals/Skills & Certification tracking, Questionnaire etc.)
 • Implementing Microsoft Dynamics 365 Talent projects end-to-end: design, configuration, testing, training, migration, post go-live support & reporting

 • Work with onsite engagement team & client’s team to gather requirements, determine expectations & finalize deliverables
 • Ensure quality project delivery of deliverables produced and demonstrate experience in system and functional testing

 • Continuous learning, training and being certified on Microsoft technologies

Required Skills & Knowledge

 • 3+ years of experience in implementing HR software solutions
 • Capturing functional requirements & compiling blueprints
 • Familiarity with Project Management methodologies
 • Ability to perform under minimal supervision in changing environments
 • Higher education degree, master’s preferred

Desirable Skills & Knowledge

 • Domain knowledge in Finance/Supply Chain/Manufacturing/Retail/CRM
 • Familiarity with MS SQL Server & Business Intelligence tools

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment
 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction
 • Professional presentation skills
 • Self-motivated and target driven
 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset
 • Fluent in English

Data Scientist / BI Consultant

Candidate Profile

We are looking for well-trained professionals who understand the need to invest in continuous education and certifications in new technologies and always operate with a customer-oriented mindset
A data scientist’s main objective is to organize and analyze large amounts of data, using software specifically designed for the task. The final results of a data scientist’s analysis need to be easy enough for all invested stakeholders to understand — especially those working outside IT.

Responsibilities

 • As part of our mission to drive Digital Transformation, you’ll be working as a member of a team of consultants and developers, delivering advanced analytics solutions and creating value by reinventing the core of our client’s businesses

 • You will gather and analyse customers’ requirements, translating it into specifications and then working with the rest of the team to deliver it

 • You’ll have the opportunity to present results to the client’s management, recommend better and smarter ways of delivering value and implement them in collaboration with client’s team members. Our services cover the whole data lifecycle from data integration & data warehousing, to analysis & decision support systems
 • Continuous learning, training and being certified on Microsoft data technologies

Required Skills & Knowledge

 • Higher education degree (e.g. Computer Science, Mathematics, Physics, Statistics, Operations Research, Economics)
 • 3+ years of hands-on work experience developing data-centric solutions e.g. as a statistician, consultant, analyst or data scientist, with deep expertise in advanced analytics methods
 • 3+ years of experience managing the delivery of data solutions as a leading or senior member of the team
 • Experience with statistical software and database languages
 • Experience in Power BI as a data visualization tool

 • MS SQL Server & Business Intelligence

Desirable Skills & Knowledge

 • Domain knowledge in Finance/Supply Chain/Manufacturing/Retail/CRM

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment
 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction
 • Professional presentation skills
 • Self-motivated and target driven
 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset

 • Fluent in English

Marketing Specialist

Responsibilities

 • Manage digital marketing channels across search engines, email marketing and social media
 • Plan and implement digital marketing campaigns, including AdWords, SEO/SEM, email and social media

 • Perform ongoing keyword discovery, expansion and optimization to execute strategies that target the appropriate demographic

 • Develop and plan compelling content strategy that will include writing scripts, video, and photography, in a monthly basis

 • Familiarity with SEO/SEM and Google AdWords updates

 • Lead the execution of marketing campaigns from start to finish, driving collaboration with management, coordinating with clients and leveraging the right internal processes

 • Assist in the creation of company events, capture SOE events through photos and video

 • Responsible for developing and maintaining online content

 • Closely monitor social channels to ensure the company maintains a positive online reputation

 • Create website content, email content and other written copy needs

 • Develop and implement overall strategies. Monitor performance of various social media platforms and perform necessary changes to improve SOE’s on-line presence

 • Ability to take on additional duties and responsibilities as requested

Required Skills & Qualifications

 • Demonstrate a comprehensive understanding of Search Engine Optimization’s (SEO’s), role in brand development, digital PR, and content marketing

 • Familiarity with Google Analytics, social media marketing applications, email campaign software, and leading content management systems (ex. – WordPress)

 • Efficient analytical and organizational skills

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment
 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction
 • Professional presentation skills
 • Self-motivated and target driven
 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset

 • Fluent in English

IT Project Manager

Candidate Profile

We are looking for Project Managers with experience in managing ERP/CRM/HR implementations at scale. PM is the liaison between our delivery team and the customer’s team. The PM must ensure on budget, on time and on contracted quality delivery of large business applications projects. The PM must have excellent planning, leading, organizing, and motivating skills in order to achieve high level performance and quality. Ability to work on multiple projects in a rapidly changing environment while maintaining strong focus is required. The PM is responsible to meet customer’s objectives and provide exceptional business value to end users.

Responsibilities

 • Manage projects related to the implementation of Microsoft Dynamics 365

 • Define project scope and schedule while focusing on regular and timely delivery of value

 • Perform delivery planning for assigned projects in an agile environment

 • Manage issues and mitigate risks

 • Manage business and stakeholder expectations

 • Review and assess vendor proposals (vendor management)

 • Lead design and review sessions with technical and business staff, including all levels of management

 • Unravel, define and document complex technical business requirements and processes

 • Autonomously drive projects to completion and be accountable for project success

 • Continuous learning, training and achieving proficiency

Required Skills & Knowledge

 • 8+ years of experience in managing the delivery of large IT projects

 • Experience in using project management tools like MS Project, MS Office 365, MS Visio etc.

 • Higher education degree, master’s preferred
 • Domain knowledge in Finance or Supply Chain

Desirable Skills & Knowledge

 • PMP certification
 • Agile/Scrum Master certification
 • Certifications on Microsoft technologies
 • Domain knowledge in CRM, SFA, HR, Retail
 • Familiarity with MS SQL Server & Business Intelligence tools

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment
 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction
 • Professional presentation skills
 • Self-motivated and target driven
 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset

 • Fluent in English

Account Executive

Candidate Profile

We are looking for well-trained professionals who understand the need to invest in continuous education and certifications in new technologies and always operate with a customer-oriented mindset
A data scientist’s main objective is to organize and analyze large amounts of data, using software specifically designed for the task. The final results of a data scientist’s analysis need to be easy enough for all invested stakeholders to understand — especially those working outside IT.

Responsibilities

 • Identify new prospects in High-End Greek Market
 • Opportunity Management
 • Compile financial proposals for IT projects

Required Skills & Knowledge

 • 3+ years of experience in Sales

 • Higher education degree, master’s prefered

Desirable Skills & Knowledge

 • Experience in selling Business Applications
 • Knowledge in the Software Industry outlook

Communication & Behavioral Competencies

 • Work independently as well as in a team environment
 • Manage time and multiple tasks accordingly

 • Emphasis on customer satisfaction
 • Professional presentation skills
 • Self-motivated and target driven
 • Desire to constantly assess and incorporate new technologies and software into their skillset

 • Fluent in English

Η εταιρία μας προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και άλλων παροχών

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με πολλά προνόμια

 • Συνεχή εξέλιξη και εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες