Η DIS στήριξε ενεργά το 1st Customer Experience της KPMG το οποίο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς περισσότεροι 180 συμμετέχοντες παρακολούθησαν σημαντικές ομιλίες με κέντρο το «το ταξίδι του πελάτη».

Η ομάδα της DIS παρευρέθηκε στο συνέδριο μαζί με σημαντικούς συνεργάτες της από χώρους που σχετίζονται άμεσα με τον πελάτη. Παρακολούθησαν όλες τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον επιχειρησιακό χώρο σχετικά με τα νέα εργαλεία για την προσωποποιημένη αντιμετώπιση του πελάτη αλλά και των αναγκών του.

Σημαντικά εργαλεία αποτελούν τα analytics και γενικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με σκοπό να εκπληρωθεί η ανάγκη των επιχειρήσεων για την ένταξη της ανθρώπινης διαίσθησης και της στρατηγικής σκέψης για το ιδανικό Customer Experience. Έμφαση επίσης δόθηκε στο γεγονός πως το «ταξίδι του πελάτη» πρέπει να αποτελεί βαρύνουσας σημασίας προτεραιότητα για το σύνολο του οργανισμού και όχι μόνο ενός τμήματος.

Οι λύσεις που προσφέρει η DIS στον τομέα του Customer Engagement ενσωματώνουν τα best practices της αγοράς με τεχνολογίες αιχμής, δίνοντας στις επιχείρησεις όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτυχθούν και να ξεχωρίσουν.