Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 02 Μάρτιος 2012 13:51

Η λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης e-Invoicing της DIS, εξασφαλίζει τη σύνθεση, μεταφορά και αρχειοθέτηση των άυλων παραστατικών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ελληνική νομοθεσία.

 

Τρόπος λειτουργίας

Κατά την έκδοση ενός θεωρημένου παραστατικού, η εφαρμογή e-Invoicing της DIS συλλέγει τα κατάλληλα δεδομένα (αρχεία a.txt, b.txt) από το φορολογικό μηχανισμό. Με βάση αυτά τα δεδομένα παράγει την εικόνα του παραστατικού σε μορφή αρχείου PDF και το αποθηκεύει είτε στη βάση δεδομένων της εκάστοτε εφαρμογής, είτε στο σύστημα αρχείων οποιουδήποτε υπολογιστή, μαζί με την ψηφιακή υπογραφή που πιστοποιεί την ακεραιότητα των δεδομένων.

Ταυτόχρονα με την αρχειοθέτηση, η εφαρμογή e-Invoicing επισυνάπτει σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το αρχείο PDF, τα αρχεία του φορολογικού μηχανισμού από τα οποία προέκυψε και τη ψηφιακή υπογραφή και αποστέλλει αυτόματα το μήνυμα στο τελικό πελάτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη ανακτώνται αυτόματα από την εφαρμογή ERP. Έτσι εξασφαλίζεται τόσο η ταχύτητα, όσο και η ακεραιότητα του ηλεκτρονικού παραστατικού κατά τη μεταφορά του.

 

Πλεονεκτήματα από τη χρήση του DIS e-Invoicing

Το βασικότερο πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση της λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης της DIS είναι η δραματική μείωση του κόστους, ως επακόλουθο της κατάργησης των προεκτυπωμένων εντύπων, των αναλώσιμων εκτύπωσης (χαρτί, μελάνια), καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την αρχειοθέτηση και την αναζήτηση των παραστατικών στη φυσική τους μορφή.

Παράλληλα, η εφαρμογή λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να γίνεται αντιληπτή από το χρήστη ή να απαιτείται κάποιος ειδικός χειρισμός. Η χρήση της PDF μορφής επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή και αναπαραγωγή του εγγράφου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τέλος, η λύση e-Invoicing της DIS είναι υλοποιημένη πλήρως σε λογισμικό (software), γεγονός που συνεπάγεται απλοποιημένη εγκατάσταση και μειωμένο κόστος. Το μόνο υλικό (hardware) που χρειάζεται είναι ο φορολογικός μηχανισμός, που ούτως ή άλλως απαιτείται και για την έκδοση τυπωμένων παραστατικών.
 

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 26 Μάρτιος 2012 11:22 )